گام بلند فولاد مبارکه در زیست‌بوم نوآوری کشور
محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی فولاد مبارکه در اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه کسب‌وکار و تحول دیجیتال(ICBD) با بیان این که فولاد مبارکه در اکوسیستم نوآوری استان و کشور گام بلندی برداشته است، گفت: این شرکت در برنامه توسعه زیست‌بوم نوآوری، سه سطح همکاری در فضای دانشگاهی و فضاهای مراکز نوآوری شهری و صنعت را دنبال کرده و مشارکت‌های ویژه‌ای با دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان سراسر کشور داشته است.

به گزارش  چیلان ،محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی فولاد مبارکه در اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه کسب‌وکار و تحول دیجیتال(ICBD) با بیان این که فولاد مبارکه در اکوسیستم نوآوری استان و کشور گام بلندی برداشته است، گفت: این شرکت در برنامه توسعه زیست‌بوم نوآوری، سه سطح همکاری در فضای دانشگاهی و فضاهای مراکز نوآوری شهری و صنعت را دنبال کرده و مشارکت‌های ویژه‌ای با دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان سراسر کشور داشته است.

وی با بیان این که فولاد مبارکه تحول دیجیتال را صرفاً در حوزه فرایندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات یا اتوماسیون سازمانی دنبال نمی‌کند بلکه به همه لایه‌های این مفهوم توجه کرده است، بیان داشت: لایه‌هایی همچون زیرساخت‌ها، رهبری سازمان، رهبری قابلیت‌ها، فرایندها، ساختارها، مدل‌های درآمدی و فرهنگ حاکم بر سازمان برای کارکرد افراد ازجمله لایه‌های مختلف تحول دیجیتال در فولاد مبارکه است.

معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه با اشاره به سیر تحولی صنعت طی چند قرن اخیر خاطرنشان کرد: مشخصاً انقلاب صنعتی اول، دوم و سوم و عامل کلیدی که توانسته یک تحول، جهش و انقلابی را شکل دهد، از مباحث مکانیزه شدن و حضور صنعت برق تا ظهور کامپیوتر و اتوماسیون و آنچه که امروز به‌عنوان تحول دیجیتال شناخته می‌شود را ناشی از حضور اینترنت و همه ویژگی‌های همراه آن می‌شناسیم.

وی با اشاره به مفاهیم صنعت چهارم اذعان داشت: با مطرح شدن مفهوم صنعت چهارم به صورت عمومی، عمدتاً نگاه‌ها به سمت بُعد فنی این موضوع حرکت کرده و تمرکز روی حوزه صنعت می‌رود اما واقعیت این است که انقلاب صنعتی چهارم تمامی شئون زندگی انسان را با سرعت زیادی دچار تغییر کرده است.

تحول دیجیتال عامل اصلی ظهور مفهوم «جامعه پنجم»

ناظمی هرندی با اشاره به صنعت چهارم و پیامد آن تحت عنوان مفهوم «جامعه پنجم» بیان کرد: جامعه پنجم مفهومی است که در حوزه صنعت چهارم در دنیا مطرح شده که عامل اصلی آن تحول دیجیتال است؛ این مفهوم، دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و تأثیراتی است که رفاه عمومی مردم را شامل می‌شود.

وی با بیان این که «انسان‌محوری»، «پایداری» و «تاب‌آوری»، ۳ مؤلفه، عناصر کلیدی و پیامد صنعت چهارم است، گفت: صنعت چهارم در ژاپن با مفهوم جامعه پنجم شناخته می‌شود و موضوعی است که ما در شرکت فولاد مبارکه آن را به‌عنوان یک حرکت پایدار در همه شئون دنبال می‌کنیم چراکه ناشی از توسعه کسب‌وکار در پیرامون ما شکل می‎گیرد.

توسعه نوآوری و خلق ارزش بیشتر برای ذینفعان

معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه با اشاره به ۲ مفهوم کلیدی «تحول دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتال» تصریح کرد: تحول دیجیتال یک مفهوم فنی، فناورانه و تکنولوژیک نیست بلکه یک مفهوم در حوزه‌های استراتژی، رهبری و شیوه تفکر است و از اهمیّت زیادی برخوردار است.

وی عنوان داشت: در تحول دیجیتال به دنبال توسعه نقش اتوماسیون در سازمان‌ها نیستیم، بلکه به دنبال یک تحول بنیادین در مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، فرایندها، شایستگی‌ها و حتی مدل‌های کسب و کار هستیم و همچنین به دنبال توسعه نوآوری و خلق ارزش بیشتر برای ذینفعان هستیم.

فولاد مبارکه به لایه‌های مختلف مفهوم تحول دیجیتال توجه دارد

ناظمی هرندی با اشاره به نگاه شرکت فولاد مبارکه به تحول دیجیتال تأکید کرد: در حقیقت تحول دیجیتال به‌عنوان یک ابزار پدید آمده تا در کسب‌وکارها سهولت ایجاد کرده و همه ذینفعان آن کسب‌وکارها از آن منتفع شوند تا منجر به حل مسائل سازمان‌ها شود.

وی با بیان این که فولاد مبارکه تحول دیجیتال را صرفاً در حوزه فرایندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات یا اتوماسیون سازمانی دنبال نمی‌کند بلکه به همه لایه‌های این مفهوم توجه کرده است، بیان داشت: لایه‌هایی همچون زیرساخت‌ها، رهبری سازمان، رهبری قابلیت‌ها، فرایندها، ساختارها، مدل‌های درآمدی و فرهنگ حاکم بر سازمان برای کارکرد افراد ازجمله لایه‌های مختلف مفهوم تحول دیجیتال است.

ضرورت به‌کارگیری ابزارها و فناوری‌های تحول دیجیتال

معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه با بیان این که مشتری به‌عنوان ذینفع اصلی بنگاه‌های اقتصادی باید در همه ابعاد ازجمله کسب محصول باکیفیت و ارزان منتفع شود، خاطرنشان کرد: وقتی به شمول مفهوم تحول دیجیتال، فراتر از فرایندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بنگریم، ابزارهای متنوعی نیز شکل خواهند گرفت.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از ابزارها و فناوری‌ها به همراه مفهوم تحول دیجیتال شکل می‌گیرد که سازمان‌ها باید همه این ابزارها را به خدمت بگیرند چراکه این ابزارها در حقیقت فرصت‌هایی برای تحقق تحول دیجیتال هستند که اکوسیستم دانشی و نوآوری به آن‌ها کمک شایانی خواهند کرد.

حرکت در مسیر تحول دیجیتال بهره‌وری و چابکی را به همراه دارد

ناظمی هرندی با اشاره به موضوع فناوری‌های نوظهور گفت: تحول دیجیتال یک هدف به این مفهوم نیست که به عنوان یک پارامتر در نشان تجاری از آن استفاده کنیم، بلکه ناچار هستیم که به دنبال تحول دیجیتال برویم؛ تحول دیجیتال می‌تواند تهدیدکننده ۳ محرک اصلی بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، تغییرات و تحولات مبتنی بر دیجیتال، موضوعات زیست‌محیطی و اقتصاد چرخشی و تحولات تکنولوژی باشد.

وی با اشاره به تحولات تکنولوژی و تغییرات دائمی آن‌ها اضافه کرد: شرکت‌های پیشرو دائماً در حال توسعه تکنولوژی‌های خود هستند تا محصولات ارزان‌تر، باکیفیت‌تر و مطابق انتظار مشتری تولید کنند تا منجر به رضایت آنان شوند؛ حرکت در مسیر تحول دیجیتال منجر به بهره‌وری، چابکی و سفارشی عمل کردن در مقابل کلیه ذینفعان ازجمله مشتریان خواهد شد.

اقتصاد دیجیتال دارای یک سیر تحولی است

معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه با بیان این که اقتصاد دیجیتال همچون صنعت دارای یک سیر تحولی است، گفت: در فولاد مبارکه برای پیاده‌سازی تحول دیجیتال و حرکت به سمت کسب‌وکارهای دیجیتال نیازمند مهارت‌هایی ویژه‌ای هستیم.

وی در ادامه با بیان این که فولاد مبارکه جزو پیشتازان تحول دیجیتال است، اظهار داشت: تغییرات و دگرگونی‌های صنایع تولیدی جهان در حوزه تحول دیجیتال نسبت به دیگر حوزه‌ها کمتر بوده و این امر برای صنایعی همچون فولاد مبارکه در کشور یک فرصت محسوب می‌شود تا در این حوزه برنامه‌ریزی کنند.

برنامه‌ریزی فولاد مبارکه برای تحقق تحول دیجیتال در زنجیره تولید

ناظمی هرندی با بیان این که سیستم MIS شرکت فولاد مبارکه از سال ۱۳۷۰ راه‌اندازی شد، اذعان کرد: دانش و تکنولوژی ساخت و تولید فولاد همزمان با راه‎اندازی و ساخت فولاد مبارکه به کارکنان این شرکت منتقل شد و همین امر یکی از دلایل پیشتازی فولاد مبارکه نسبت به دیگر صنایع کشور در حوزه تکنولوژی بوده است.

وی تأکید داشت: فولاد مبارکه به گونه‌ای در حوزه تحول دیجیتال برنامه‌ریزی کرده تا پشتیبانی فرایندهای تولیدی خود از بالادست زنجیره تولید فولاد تا زمان رسیدن محصولات به دست مشتریان را در بستر دیجیتال محقق کند و این امر برای فولاد مبارکه یک فرصت بزرگ محسوب می‌شود.

ضرورت هدایت نیروی انسانی به سمت اقدامات دانشی

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه با اشاره به بررسی مسیر ۷ فولادساز بزرگ دنیا برای رسیدن به تحول دیجیتال توسط این شرکت گفت: به‌عنوان مثال شرکت فولادسازی پوسکوی کره جنوبی که مثل فولاد مبارکه دارای زنجیره کاملی از فرایندهای تولید و فروش ورق‌های فولادی است، طرح دیجیتال را به‌گونه‌ای دنبال کرده که پیش از دیجیتالی شدن فرایندهای تولید، نقش نیروی انسانی را کمتر و نقش اینترنت را بیشتر کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت هدایت نیروی انسانی از انجام اقدامات سطحی به سمت انجام اقدامات دانشی برای تحقق تحول دیجیتال ادامه داد: هوشمندسازی، استفاده از هوش مصنوعی و ایمنی از دیگر سیاست‌های شرکت پوسکو در حوزه تحول دیجیتال است که می‌توان از آن‌ها الگوبرداری کرد.

گام بلند فولاد مبارکه در زیست‌بوم نوآوری کشور

ناظمی هرندی بیان داشت: فولاد مبارکه با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون تن فولاد، تنها صنعتی در کشور است که دارای زنجیره کاملی از تولید است و به دلیل عضویت در باشگاه فانوس دریایی جایگاه ویژه‌ای نسبت به رقبای جهانی خود دارد؛ این شرکت در نقشه استراتژیک خود، درصدد رسیدن به «فولاد مبارکه در کلاس جهانی» است و رهنگاشت تحول دیجیتال تا سال ۱۴۰۴ را تعریف کرده است.

وی با بیان این که فولاد مبارکه در اکوسیستم نوآوری استان و کشور گام بلندی برداشته است، افزود: این شرکت در برنامه توسعه زیست‌بوم نوآوری ۳ سطح همکاری در فضای دانشگاهی و فضاهای مراکز نوآوری شهری و صنعت را دنبال کرده و مشارکت‌های ویژه‌ای با دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان سراسر کشور داشته است.

2

تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
شناسه مطلب : 45097
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی
تازه ترین عناوین