به گزارش  چیلان ،فولاد خوزستان در مدت دو ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۲ با ثبت فروش ۱۳ هزار و صد میلیارد تومانی موفق به رشد ۹۵% درآمد های خود شد و به نوعی با افزایش سرمایه مواجه شد.

شرکت اردیبهشت ماه فوق العاده ای را پشت سر گذاشته و در این ماه مجموعا ۸.۴۳ همت درآمد کسب کرده است. درآمد فولاد خوزستان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ، ۴ همت گزارش شده که نشان دهنده رشد ۱۱۰% درآمد ماهانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ است.

در این مدت ، تناژ فروش این بنگاه اقتصادی با رشد ۳۵% نسبت به مقطع مقایسه ای ، از ۴۹۳ به ۶۶۸ هزار تن رسیده است ( افزایش ۱۷۴ هزار تنی ). عرضه محصولات در بازار داخل و صادراتی به ترتیب ۴۷% و ۲۰% افزایش یافته است.

عملکرد دوماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به ثبت ۷.۸۱ همت درآمد داخلی و ۵.۲۹ همت درآمد صادراتی ختم شده است. درآمد داخلی و صادراتی نسبت به مقطع مقایسه ای به ترتیب ۱۱۴% و ۷۳% افزایش را نسبه به مقطع مقایسه ای نشان می دهند.

در بازار داخلی ، دو محصول بلوم بیلت و اسلب نقش اساسی در سبد درآمدی داشته و روی هم رفته ۹۹% از درآمد داخلی را تشکیل می دهند (بلوم بیلت : ۵۲% و اسلب : ۴۷% ). مجموعا ۴۰۸،۵۶۴ تن محصول در بازار داخلی فروخته شده است که بیانگر افزایش ۱۳۰ هزار تنی نسبت به مقطع مقایسه ای است.

تناژ تولیدی بلوم و بیلت در دو ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به ۳۹۹.۸۸۲ تن رسیده که نشان دهنده افزایش ۱۰% نسبت به مقطع مقایسه ای است. همچنین تناژ فروش این محصول نیز از ۱۵۲ به ۲۰۲ هزار تن رسیده و افزایش ۳۳% را ثبت کرده است. هر تن از این محصول به نرخ ۲۰ میلیون تومان معامله شده که نسبت به دوره مشابه ، ۵.۰۶ میلیون تومان ( معادل ۳۴% ) بالاتر می باشد. به طبع افزایش تناژ و نرخ فروش ، درآمد فروش داخلی این محصول با افزایش ۱.۷۸ همتی ( معادل ۷۸% ) از ۲.۲۸ به ۴.۰۶ همت رسیده است.

این محصول جایگاه ویژه ای در سبد صادراتی نیز دارد و ۷۰% از درآمد صادراتی ( معادل ۳.۷۳ همت ) در این مدت از محل فروش این محصول حاصل شده است. به طبع افزایش تناژ فروش به میزان ۲۶% ( معادل ۳۶ هزار تن ) ، افزایش نرخ صادراتی به میزان ۴۴% ( معادل ۶.۲۴ میلیون تومان ) ، درآمد صادراتی این محصول با جهش ۸۰% ( معادل ۱.۶۵ همتی ) از ۲.۰۷ همت در مقطع مقایسه ای به ۳.۷۳ همت رسیده است.

آمار فروش اسلب فولاد خوزستان

دیگر محصول حائز اهمیت واحد تجاری ، اسلب بوده که ۴۷% درآمد داخلی و ۳۰% درآمد صادراتی را تشکیل می دهد. بررسی ارقام گزارش ماهانه بیانگر رخداد انقلابی در فروش این محصول می باشد.

ظرف مدت دو ماهه ۱۴۰۲ ، تناژ فروش داخلی این محصول با پرش ۱۴۳% از ۷۴ به ۱۸۰ هزار تن رسیده و همچنین نرخ فروش هر تن نیز با افزایش ۴.۱۶ میلیون تومانی به ۲۰.۲ میلیون تومان رسیده است. به طبع افزایش تناژ و نرخ فروش داخلی ، درآمد داخلی این محصول نسبت به مقطع مقایسه ای ، ۳ برابر شده و از ۱.۱۹ به ۳.۶۵ همت رسیده است ( افزایش ۲.۴۵ همتی ).

در حوزه صادرات اسلب نیز شاهد افزایش ۱۰% تناژ فروش ، افزایش ۴۳% نرخ فروش و در نهایت جهش ۱۵۸% درآمد صادراتی از ۹۹۴ به ۱.۵۶ همت هستیم.

در مجموع صورت های مالی منتهی به آذر ۱۴۰۱ ، درآمد دوره مالی ۱۴۰۲ به میزان ۶۴.۰۲ همت برآورد شده است. با عنایت به درآمد ۱۳.۱ همتی در این مدت دو ماهه ، ۲۰% درآمد بودجه شده تحقق یافته است.

درآمد داخلی و صادراتی بلوم بیلت فولاد خوزستان

درآمد داخلی و صادراتی بلوم بیلت به ترتیب ۲۸.۴ و ۱۳.۱ همت پیش بینی شده که در این مدت دو ماهه به ترتیب ۱۴% و ۲۸% از این درآمد ها پوشش داده شده است. در خصوص اسلب نیز درآمد بودجه شده داخلی و صادراتی به ترتیب ۹.۶۵ و ۱۱.۹ همت برآورد شده که به ترتیب ۳۸% و ۱۳% این درآمد ها تحقق یافته است. جدول زیر گویای درصد پوشش تناژ تولیدی و فروش محصولات شرکت است:

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجموعا ۸.۴ همت محصول فروخته شده که نسبت به ماه قبلی افزایش ۸۰% ( معادل ۳.۷۴ همتی ) را نشان می دهد. دقت فرمایید که در این ماه ، تناژ فروش محصولات شرکت با رشد ۶۴% نسبت به ماه قبلی از ۲۵۳ به ۴۱۵ هزار تن رسیده است ( افزایش تناژ داخلی از ۱۹۳ به ۲۱۴ و تناژ صادراتی از ۵۹ به ۲۰۰ هزار تن ).
در این ماه ، تناژ صادراتی واحد تجاری با رشد ۳.۳۵ برابری نسبت به ماه قبلی به ۲۰۰.۷۸۱ تن رسیده و در نتیجه آن ، درآمد صادراتی شرکت ۳.۶۲ برابر شده و از ۱.۱ همت در فروردین به ۴.۱ همت در اردیبهشت ماه رسیده است. لازم به ذکر است که در فروردین ماه ، اسلبی در بازار های بین المللی معامله نشده است.

لازم به ذکر است که تناژ فروش اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ماه مقایسه ای ، ۳۴% معادل ۱۰۵ هزار تن افزایش یافته است. همچنین درآمد داخلی و صادراتی اردیبهشت ماه نیز نسبت به ماه مقایسه ای به ترتیب ۱۳۸% و ۸۸% افزایش یافته است. (درآمد داخلی از ۱.۷۹ به ۴.۲۸ همت و درآمد صادراتی نیز از ۲.۲۱ به ۴.۱۵ همت ارتقا یافته است.

2

تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
شناسه مطلب : 50413
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی