بهار تولید در ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان موفق شد در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری با عنوان مهار تورم ، رشد تولید نامگذاری شده است ، بهار تولید را در سه ماهه اول سال رقم بزند.

به گزارش  چیلان ، کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی در تولید آگلومره ، کک خشک ، چدن مذاب، فولاد خام ، محصولات نوردی و شمش کالایی فراتر از برنامه و همچنین فراتر از میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته عمل کردند.

بر اساس این گزارش در سه ماه اول سال جاری  میزان تولیدآگلومره ۸۹۴  هزار و ۳۵۰ تن ، ۷  درصد بیشتر از برنامه ، تولید کک خشک ۳۲۶ هزار و ۸۰۸ تن ، ۴ درصد بیشتر از برنامه ، تولید چدن مذاب  ۸۰۹ هزار و ۳۴۱ تن  ، ۱۲ درصد بیشتر از برنامه ، تولید فولاد خام  ۷۴۹  هزار ۷۰۷ تن ، ۱۲ درصد بیشتر از برنامه ، تولید محصولات نوردی  ۴۶۶ هزار و ۶۳ تن،۳ درصد بیشتر از برنامه ، تولید شمش کالایی ۲۰۴ هزار و ۳۴۲ تن، ۲۱ درصد بیشتر از برنامه بوده است .

این تولید فراتر از برنامه، نوید بخش دستیابی ذوب آهن اصفهان به تولید فراتر از ۳ میلیون تن در سال جاری است .

همچنین میزان تولید شرکت در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بیشتر بود . بر این اساس تولید آگلومره ۵ درصد ، کک خشک ۷ درصد ، چدن مذاب ۹ درصد ، فولادخام ۱۲ درصد و محصولات نوردی ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت .

2

تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۷
شناسه مطلب : 51397
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی