آگهی مجدد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای فولاد شادگان با موضوع خرید شش هزار و پانصد ۶.۵۰۰ تن چسب سیلیکات سدیم مایع به روش گرم
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد خرید شش هزار و پانصد 6.500 تن چسب سیلیکات سدیم مایع به روش گرم را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتبط به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.

به گزارش   چیلان  ،شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد خرید شش هزار و پانصد ۶.۵۰۰ تن چسب سیلیکات سدیم مایع به روش گرم را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتبط به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.

تهیه و خرید اسناد مناقصه:

متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت فایل الکترونیکی اسناد مناقصه، نامه رسمی درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد را به آدرس ایمیل Karimi.m@ssico.ir ارسال و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مناقصه‌گران باید پاکت مهر و موم شده حاوی پاکات (الف، ب و ج) که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهیه و بصورت مجزا مهر و موم شده را در مهلت زمانی مندرج در جدول زیر به آدرس: شادگان- کیلومتر ۱۰ جاده سربندر- آبادان کد پستی۷۱۱۱۲-۶۴۳۳۱ شماره تلفن ۵۲۲۲۷۹۱۵-۰۶۱ داخلی ۱۲۲ به واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ( اتاق۱۳)  تحویل نمایند.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مهلت دریافت اسناد مناقصه تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
۱ ۲۱۵۸۹۹ خرید شش هزار و پانصد ۶.۵۰۰ تن چسب سیلیکات سدیم مایع به روش گرم هفت روز پس از نشر آگهی نوبت دوم ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی و همچنین چاپ نسخ قرارداد بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

1

2

تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۱۷
شناسه مطلب : 60802
ارسال
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی