گزارش عملکرد یکماهه فروردین 1403؛درآمد صادراتی «کاوه» ۵۴ درصد افزایش یافت
درامد حاصل از فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد ۲۲ درصدی همراه شد.

به گزارش  چیلان ،شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در دوره یک ماهه فرودین ۱۴۰۳، توانست درآمدی ۳۹ هزار و ۹۹۷ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریالی کسب کند. درآمد عملیاتی این شرکت در دوره یکماهه اسفند ۱۴۰۲، ۲۶ هزار و ۷۳۷ میلیارد و ۴۲۶ میلیون ریال بود. بر همین اساس درآمد عملیاتی این شرکت در دوره یکماهه فروردین ۱۴۰۳ نسبت به دوره یکماهه اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۵۰ درصدی همراه شد. درآمد عملیاتی این شرکت در فروردین ۱۴۰۲، ۳۲ هزار و ۳۱۳ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال بود.

درآمد عملیاتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در دوره یکماهه فروردین ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته، با رشد ۲۲ درصدی همراه گردید. از مجموع درآمد عملیاتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در فروردین ۱۴۰۳، ۷۸ درصد به فروش داخلی محصولات این شرکت و ۲۲ درصد به فروش صادراتی محصولات آن اختصاص داشت. این شرکت در دوره یکماهه اسفند سال گذشته، ۶۹ درصد از مجموع درآمد عملیاتی خود را از فروش داخلی و ۳۱ درصد آن را نیز از فروش صادراتی محصولات کسب کرد. همچنین در فروردین ۱۴۰۲ این شرکت ۳۸ درصد از مجموع درآمد عملیاتی خود را از فروش داخلی و ۶۲ درصد را نیز از فروش صادراتی محصولات خود کسب نمود.

روند درآمدزایی حاصل از فروش داخلی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

«کاوه» در فروردین ۱۴۰۳ از فروش داخلی محصولات خود درآمدی ۳۱ هزار و ۳۱۳ میلیارد و ۵۰۲ میلیون ریالی داشته باشد.درآمد حاصل از فروش داخلی این شرکت در اسفند ۱۴۰۲، ۱۸ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۴۷۶ میلیون ریال بود.در نتیجه شاهد رشد ۷۰ درصدی در درآمد فروش داخلی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در فروردین ماه امسال نسبت به ماه گذشته آن (اسفند ۱۴۰۲) بودیم. سهم درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات «کاوه» از مجموع درآمد عملیاتی آن در فروردین ۱۴۰۲، ۱۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال بود.در نتیجه درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات این شرکت در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته با رشد ۱۵۳ درصدی همراه گردید.

روند درآمدزایی حاصل از فروش صادراتی «کاوه»

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش توانست از فروش صادراتی محصولات خود در اسفند ۱۴۰۲ درآمد ۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریالی کسب نماید. درآمد حاصل از فروش صادراتی این شرکت با رشد ۴ درصدی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ۱۴۰۲به ۸ هزار و ۶۸۴ میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال رسید. درآمد عملیاتی «کاوه» در فروردین ۱۴۰۲ از فروش صادراتی محصولات آن ۱۹ هزار و ۹۶۲ میلیارد و ۲۵۹ میلیون ریال بود. درآمد حاصل از فروش صادراتی این شرکت در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ با افت ۵۴ درصدی روبرو شد.

روند تولید «کاوه»

مجموع حجم تولید محصولات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در فروردین ۱۴۰۳، ۳۸۵ هزار و ۳۱۰ تن در سامانه کدال درج گردید. در اسفند ۱۴۰۲ نیز مجموع حجم تولیدات این شرکت ۲۰۲ هزار و ۴۷۶ تن بود. با مقایسه حجم تولید محصولات این شرکت در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ۱۴۰۲ شاهد رشد ۹۰ درصدی در تولیدات این شرکت خواهیم بود. همچنین مجموع حجم تولیدات «کاوه» در دوره یکماهه فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۳۶۰ هزار و ۹۴۹ تن بود. در نتیجه شاهد رشد ۷ درصدی حجم تولیدات این شرکت در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته بودیم.

روند فروش محصولات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

این شرکت در فروردین ۱۴۰۳، ۴۹ درصد از حجم تولید شده محصولات خود را به فروش رساند. در اسفند ۱۴۰۲ نیز ۶۷ درصد از حجم تولید شده محصولات شرکت فولاد کاوه جنوب به فروش رسید. مجموع حجم فروش محصولات شرکت مذکور در فروردین ۱۴۰۳، ۱۹۰ هزار و ۵۰۰ تن در کدال درج گردید. درحالیکه مجموع حجم فروش محصولات تولیدی شرکت در اسفند ۱۴۰۲، ۱۳۴ هزار و ۷۳۲ تن بود. بر این اساس مجموع حجم فروش محصولات شرکت در فروردین سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته، با رشد ۴۱ درصد روبرو شد. در فروردین سال گذشته، ۴۳ درصد از مجموع حجم محصولات تولید شده شرکت معادل با ۱۵۴ هزار و ۳۷۱ تن به فروش رسید. در نتیجه مجموع حجم فروش محصولات این شرکت در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ با رشد ۲۳ درصدی همراه شد.

2

تاریخ انتشار : ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۲۵
شناسه مطلب : 60336
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی