اختصاصیضرورت احیای ستاد زنجیره فولاد
 چندی پيش رئيس هيات عامل ايميدرو؛ درهمايش تخصصی "کمیته طرح های جامع معدن و صنایع معدنی" گفت: "بازنگری در طرح جامع فولاد توسط شرکت ملی فولاد در حال انجام است و اين شركت بايد پیشنهادهای مشخص خود را در زمینه اکتشاف ، استخراج ، باطله ها و فروآلیاژها ارایه کند.
فرهاد خادمی، روزنامه نگار

 چندی پیش رئیس هیات عامل ایمیدرو؛ درهمایش تخصصی “کمیته طرح های جامع معدن و صنایع معدنی” گفت: “بازنگری در طرح جامع فولاد توسط شرکت ملی فولاد در حال انجام است و این شرکت باید پیشنهادهای مشخص خود را در زمینه اکتشاف ، استخراج ، باطله ها و فروآلیاژها ارایه کند.

آنچه که دراین فرصت اندک ازنظرتان می گذرد ؛مبحث ضرورت احیای “ستاد زنجیره فولاد” با تصدی گری شرکت ملی فولاد ایران است که بطور مختصر و گذرا دلایل این مهم ازنظرتان خواهد گذشت.

امروزه بیش از بیش خلاء ستاد زنجیره ارزش صنعت فولاد با اختیارات ویژه به منظور  متوازن سازی سرمایه گذاری درزنجیره فولاد وجود دارد و ضرورت  تشکیل این  ستاد برای همه برنامه ریزان قابل ملموس بوده تا به ثبات تصمیم در سیاست های کاری خوددر سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ که رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد یکی از اهداف بلند کشور می باشد و می بایستی تمام تلاش ها در تکمیل وبرآورد نیاز های این زنجیره در رشته فعالیت های  اکتشاف، استخراج ،کانه آرایی ، تولید کنسانتره، گندله،آهن اسفنجی و شمش فولادی متمرکز گردد وکوچکترین گلوگاه در تکمیل این  طرح ها خسارات جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

برای رسیدن به جهش تولید وصادرات در کشور در شرایط فعلی  زنجیره فولاد نیاز به تصمیم گیری یکپارچه و متمرکز بین متولیان این صنعت  و انجمن ها و تشکل های صنعتی دارد وبر این اساس زنجیره ارزش را  باید تعریف مجدد نمودو برای آن استراتژی مدونی تدوین نمود.

محتوای تصمیم گیری هادر ستاد فوق باید در سال تولید؛دانش بنیان ؛اشتغال آفرینی ؛متوازن سازی زنجیره فولاد با توجه به سند چشم انداز که حمایت از سرمایه گذاری برای تولید،مصرف و صادرات و برآورد نمودن نیاز داخلی و مسائل مرتبط بااشتغالزایی و رونق تولید مورد توجه و عنایت خاصی  قرار گیرند.

لذاطرح جامع فولاد باید به یک“سندملی توسعه ای”تبدیل شود تا دستیابی به تولید ۵۵میلیون تن فولاد تسهیل گردد.راه اندازی کارگروهای مرتبط با فولاد در ستاد زنجیره فولاد و برنامه ریزی و نظارت راهبردی دراین حوزه  از راه هکارهای استانداردسازی عملکرد در رسیدن به اهداف ارزش آفرین در صنعت فولادباشد..اهم موارد که می تواند دردستور جلسات ستاد زنجیره فولاد قرار گیرد:

۱-بررسی راهکار تولید فولاد با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد نظام یکپارچه برای  پایش تولید ،مصرف،صادرات و واردات درکل زنجیره تولید

۲-تولیدات صادرات محور برای جایگزینی مواد خام با محصولات تکمیلی منطبق با سند چشم انداز افق ۱۴۰۴  و تکمیل صنایع منتخب زنجیره فولاد

۳-بررسی لزوم یا عدم لزوم وضع عوارض بر صادرات  زنجیره فولاد با توجه ویژه  به صنایع تکمیلی موجود و برنامه ریزی برای توسعه صنایع تکمیلی کوچک و متوسط

۴-دسترسی به آمار واقعی تولید ، مصرف ، صادرات و ظرفیت های اسمی ایجاد شده وظرفیت های بالفعل و بالقوه در بخش زنجیره فولاد  وهدایت سرمایه گذاران به سمت صنایع مورد نیاز کشور

۵-برنامه ریزی برای تخصیص مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره فولاد  با توجه به ظرفیت سازی صورت پذیرفته و کنترل بازار

۶- بررسی کارکرد بورس کالا

۷-بررسی زیرساخت های مناسب برای توسعه زنجیره فولاد و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز و تکمیل طرحهای در دست اجراء

لذا با توجه به جایگاه ویژه صنعت فولاد در توسعه کشور، تشکیل ستادزنجیره فولاد با ساختار و ویژگی های خاص و با اختیارات ویژه در این صنعت می تواند نقش آفرینی کند وباتشکیل این ستاد ، زمینه تحرک در صنایع وابسته به فولاد و به تبع آن دستیابی به اهداف کلان اقتصادی همچون اشتغالزائی را سرعت بخشید و اهداف پیش بینی شده  در حوزه معدن و صنایع معدنی محقق شوند.امیداست با تشکیل ستاد زنجیره ارزش صنعت فولاد با حضور فعال همه تشکل های تخصصی بخش فولادی کشور به نیاز دست اندرکاران پاسخ دهد.

**پیشبرد سیاست های کلان اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و ساماندهی و رفع موانع موجود در مسیر توسعه و توانمندسازی زنجیره ارزش فولاد و همچنین بررسی تشریح علل عدم وجود توازن ها در طرح جامع فولا د کشور، ضرورت ایجادستاد سیاستگذاری زنجیره فولاد  بیش از بیش احساس می شود و لازم است ستاد سیاست گذاری زنجیره فولاد با اهداف زیر تشکیل گردد:

۱-سیاست گذاری به منظور  تکمیل زنجیره فولاد کشور منطبق با طرح جامع فولاد در افق ۱۴۰۴

۲-تعیین اولویت های سرمایه گذاری بر حسب نیاز کشور و اهداف صادراتی

۳-اتخاذ  تصمیمات استراتژیک متمرکز و یکپارچه در طول زنجیره فولاد

۴-اجرائی نمودن سهمی از برنامه  جایگزین معدن و صنایع معدنی به جای نفت  در رابطه با زنجیره ارزش فولاد

۵-جلوگیری از صدور مجوزهای  بی رویه وموازنه سازی زنجیره ارزش از معدن  تا محصول نهائی

۶-تعیین تکلیف  وضعیت مجوزهای راکد و غیر اقتصادی

۷- پیگیری وضعیت طرح های در دست اجراء

۸- سیاست گذاری برای بومی سازی تولیدات مورد نیاز

۹-سیاست گذاری برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز زنجیره فولاد

۱۰- سیاست گذاری برای کنترل و تنظیم (بازار، وضع عوارض صادراتی و افزا یش یا کاهش میزان حقوق ورودی کالاها و مواد اولیه ، جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه)

۱۱-سیاست گذاری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های در دست اجرا و طرح های در حال بهره برداری

۱۲-سیاست گذاری برای استفاده بهینه از منابع موجود و نوسازی صنایع انرژی بر زنجیره فولاد

***امید است که با تشکیل  این ستاد، طرح جامع فولاد کشور؛به چرخه موازنه حیاتی خود برگشته و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد با اهداف ذیل محقق گردد:

۱- مدیریت اثربخش  وکارآمد برای تحقق اهداف طرح جامع فولاد کشور

۲-پشتیبانی از ازتقای بهره وری ورقابت پذیری صنعت فولاد کشور

۳-توسعه بومی سازی صنعت فولاد کشور

2

تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۳
شناسه مطلب : 41878
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی