آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای احداث توسعه پست ۳۳/۴۰۰ کیلو ولت فولاد شادگان
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد احداث توسعه پست 33/400 کیلو ولت فولاد شادگان را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتبط به روش مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.

به گزارش  چیلان ، شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد احداث توسعه پست ۳۳/۴۰۰ کیلو ولت فولاد شادگان را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتبط به روش مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.

تهیه و خرید اسناد مناقصه:

متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت فایل الکترونیکی اسناد مناقصه، نامه رسمی درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد را به آدرس ایمیل Karimi.m@ssico.ir ارسال و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مناقصه‌گران باید پاکت مهر و موم شده حاوی پاکات (الف، ب و ج) که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهیه و بصورت مجزا مهر و موم شده را در مهلت زمانی مندرج در جدول زیر به آدرس: شادگان- کیلومتر ۱۰ جاده سربندر- آبادان کد پستی۷۱۱۱۲-۶۴۳۳۱ شماره تلفن ۵۲۲۲۷۹۱۵-۰۶۱ داخلی ۱۲۲ به واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ( اتاق۱۳)  تحویل نمایند.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مهلت دریافت اسناد مناقصه مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
۱ ۲۱۴۱۸۴ احداث توسعه پست ۳۳/۴۰۰ کیلو ولت فولاد شادگان هفت روز پس از نشر آگهی نوبت دوم ۲۱ روز پس از نشر آگهی نوبت دوم ۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی و همچنین چاپ نسخ قرارداد بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

1234

2

تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۴
شناسه مطلب : 47518
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی