آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ساختمان‌های نت واحد احیاء و اجرای محوطه استقرار پیمانکاران تعمیرات سالیانه فولاد شادگان
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور ساختمان‌های نت واحد احیاء و اجرای محوطه استقرار پیمانکاران تعمیرات سالیانه طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

به گزارش  چیلان " href="https://chilanonline.com"> چیلان  ،شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور ساختمان‌های نت واحد احیاء و اجرای محوطه استقرار پیمانکاران تعمیرات سالیانه طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند، دعوت می‌گردد پس از تاریخ نشر آگهی دوم با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانیhttps://ssico.ir  و دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی ساختمان‌های نت واحد احیاء و اجرای محوطه استقرار پیمانکاران تعمیرات سالیانه، پس از مطالعه و تکمیل آن، حداکثر تا تاریخ ۰۲/۰۲/۱۴۰۲ نسبت به ارسال اسناد مذکور (صرفاً دفترچه اسناد ارزیابی کیفی بهمراه CD کلاسه بندی شده مستندات) بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند.

بدیهی است شرکت صنعت فولاد شادگان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در فرم‌های ارزیابی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه، دعوت بعمل خواهد آورد.

6926914805292 2 1

2

تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
شناسه مطلب : 48925
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی