• چیلان / شماره ۸۵
  چیلان / شماره ۸۵

  ماهنامه شماره 85 چیلان با موضوع محوری "موانع توسعه صادرات فولاد ایران" مربوط به مرداد ماه 1398 منتشر شد.

 • چیلان / شماره ۸۴
  چیلان / شماره ۸۴

  ماهنامه شماره 84 چیلان با موضوع محوری "رونق یا بقای فولاد ایران" مربوط به اردیبهشت ماه 1398 منتشر شد.

 • چیلان / شماره ۸۳
  چیلان / شماره ۸۳

  ماهنامه شماره 83 چیلان با موضوع محوری "نجات فولاد ایران با تسهیل صادرات" مربوط به اسفند ماه 1397 منتشر شد.

 • چیلان / شماره ۸۲
  چیلان / شماره ۸۲

  ماهنامه شماره 82 چیلان با موضوع محوری "تنظیم بازار فولاد در عصر تحریم" مربوط به آذر ماه 1397 منتشر شد.

 • چیلان / شماره ۸۱
  چیلان / شماره ۸۱

  ماهنامه شماره 81 چیلان با دو پرونده ویژه شامل "کارنامه آبی ایران" و "بررسی دستورالعمل تنظیم بازار فولاد" مربوط به شهریور ماه 1397 ..

 • چیلان / شماره ۸۰
  چیلان / شماره ۸۰

  ماهنامه شماره 80 چیلان با موضوع محوری "جنگ تجاری فولاد و تاثیر برگشت تحریم ها بر صنعت فولاد" مربوط به مرداد ماه 1397 منتشر شد.

 • چیلان – شماره ۷۹
  چیلان – شماره ۷۹

  ماهنامه شماره 79 چیلان مربوط به خرداد ماه 1397 منتشر شد.

 • چیلان – شماره ۷۸
  چیلان – شماره ۷۸

  ماهنامه شماره 78 چیلان مربوط به اسفند ماه 1396 منتشر شد و کاربران می توانند فایل PDF آنرا از بخش فایل ضمیمه یا با کلیک بر روی عکس ..

 • چیلان – شماره ۷۷
  چیلان – شماره ۷۷

  ماهنامه شماره 77 چیلان مربوط به بهمن ماه 1396 منتشر شد.

 • چیلان – شماره ۷۶
  چیلان – شماره ۷۶

  ماهنامه شماره 76 چیلان مربوط به آذر ماه 1396 منتشر شد.

  class='wp-pagenavi' role='navigation'>
 • صفحه 1 از 3
 • 1
 • 2
 • 3